Väinö Linna

Sivuilta löytyvät kirjailijan elämänvaiheet tiiviinä luettelona, kuvagalleria sekä tietopankki, johon on koottu tietoa muun muassa Väinö Linnan teoksista ja niiden käännöksistä, Linnan julkaistuista artikkeleista, teosten saamista arvosteluista, Linnaan liittyvistä lehtiuutisista ja lehtihaastatteluista sekä Linnaan liittyvästä tutkimuskirjallisuudesta.


Väinö Linnasta löytyy tietoa myös seuraavilta sivustoilta:
Kansallisbiografia www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/701/
Wikipedia http://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4in%C3%B6_Linna
Helsingin Sanomat http://muistot.hs.fi/muistokirjoitus/4803/v%C3%A4in%C3%B6-linna
Elävä arkisto | YLE http://yle.fi/elavaarkisto/haku/#/fraasi/v%C3%A4in%C3%B6%20linna/rajaus/henkil%C3%B6:V%C3%A4in%C3%B6%20Linna
Väinö Linna -mitali

mitali

Kuva: Simo Laitakari

Kuvanveistäjä Aimo Tukiainen (1917-1996) suunnitteli Väinö Linnan seuran toimeksiannosta kirjailijan 70-vuotisjuhlalaa varten Väinö Linna -mitalin. Mitalin toisella puolella on kuvattuna Väinö Linnan hahmo ja toisella risukarhi, jota käytettiin viljan kylvämisessä ennen pellon kyntämistä. Kolme ensimmäistä mitalia luovutettiin tasavallan presidentti Mauno Koivistolle, akateemikko Väinö Linnalle ja professori Aimo Tukiaiselle. (Heidi Koivula: Pentinkulman perilliset. Väinö Linnan seura 1977-2007. s. 156-158.)